Polska 95,62% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 1,59% Stany Zjednoczone Ameryki
Nieznany 1,50% Nieznany
Niemcy 0,36% Niemcy
Chiny 0,29% Chiny

Razem:

43

Krajów
00061
Dzisiaj:  61 Wczoraj:  119 Ten miesiąc:  1.653

 OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

Remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie wraz z remontem grobowca rodziny Zabłockich

 <LINK DO STRONY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.  Remont kwatery wojennej  żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie wraz z remontem zabytkowego grobowca  rodziny Zabłockich

 Jako najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez Wykonawcę :

  • Oferta nr 3 – RENEWAL ART sp z o.o. , z siedzibą w Daleszycach, ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce, które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę : 2.215.000,00 zł  brutto                       (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy złoty 00/100). Mając na uwadze zastosowanie przy ocenie ofert kryterium ceny oraz wiedzy i doświadczenia , przedmiotowa oferta zdobyła najwyższą ilość punktów  (100 pkt) oraz spełnia wszystkie przesłanki ujęte w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym z Wykonawcą RENEWAL ART sp z o.o. ,  z siedzibą w Daleszycach,
 ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce zostanie podpisana umowa na wykonanie prac związanych z Remontem kwatery wojennej  żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Rybnie wraz z remontem zabytkowego grobowca  rodziny Zabłockich.

Rybno, dnia 09.01.2024r.

ks. Zbigniew Łuczak

Proboszcz

Remont elewacji frontowej i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie

 <LINK DO STRONY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.  Remont elewacji frontowej                i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie

 Jako najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez Wykonawcę :

  • Oferta nr 1 – Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o.  z siedzibą
     w ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów
     która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę : 948 500,00  zł  brutto  (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Mając na uwadze zastosowanie przy ocenie ofert kryterium ceny oraz wiedzy i doświadczenia, przedmiotowa oferta zdobyła najwyższą ilość punktów  (60 pkt) oraz spełnia wszystkie przesłanki ujęte w ogłoszeniu  o zamówieniu.

W związku z powyższym z Wykonawcą Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów  zostanie podpisana umowa na wykonanie prac związanych
 z Remontem elewacji frontowej  i południowej Kościoła Parafialnego w Rybnie.

Rybno, dnia 09.01.2024r.

ks. Zbigniew Łuczak

Proboszcz