Polska 95,62% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 1,59% Stany Zjednoczone Ameryki
Nieznany 1,50% Nieznany
Niemcy 0,36% Niemcy
Chiny 0,29% Chiny

Razem:

43

Krajów
00065
Dzisiaj:  65 Wczoraj:  119 Ten miesiąc:  1.657

Szkic historyczny Parafii Rybno

Kościół parafialny w Rybnie pod tytułem św. Bartłomieja istniał już w 1368 r. Erygowany nowy w 1534r., zniszczony w XVII wieku, w 1670r. była już tylko ciasna kapliczka, drewniana, słomą kryta. Dzisiejszy zbudowany 1804-1806r. staraniem ks. Antoniego Żochowskiego. Klasycystyczny z późniejszymi zmianami. Otoczony parkanem z kamienia polnego 1870r.. Murowany, otynkowany. Na planie prostokąta. Jednonawowy. Za prezbiterium dobudowana zakrystia. Dach dwuspadowy, pokryty blachą ocynkowaną. Elewacja frontowa zachodnia, rozczłonkowana pilastrami, uwieńczona trójkątnym frontonem i attyką, na którym stoją posągi świętych: Św. Bartłomieja i św. Wojciecha. Przy frontonie z wieżyczką sygnaturki, prezbiterium i nawa pokryta stropem. Chór drewniany, ołtarze z r. 1909, polichromia z r. 1929. W głównym -  krucyfiks barokowy i dwa obrazy malowane w r. 1909 przez Franciszka Ejsmonda: św. Józef i św. Bartłomiej. Ambona z XVIII w. rokokowa w kartuszu monogram z liter E.L.T. pochodzi z Kościoła św. Benona z Warszawy. Chrzcielnica pod baldachimem św. Jana Chrzciciela pierwszej połowy XVIII wieku prawdopodobnie z tego samego kościoła co i ambona.

Organ wykonany w r. 1886 przez organomistrza Wojciecha Gatka. Posąg św. Onufrego z XVIII w. rokokowy. Tablica nagrobkowa Anny Górskiej zm. w. r. 1842. W r. 1962 Kościół ogrodzony nowym parkanem z ciosanego kamienia z daszkiem betonowym. Dzwonnica piętrowa zbudowana przez ks. Grzegorza Grudzińskiego w 1845 r. w stylu Kościoła. W dzwonnicy w r. 1960 i Reginę  Pietrzaków z Jasieńca z odlewni Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Obok dzwonnicy znajduje się statua Matki Bożej. Ogrodzona kratą żelazną z blaszanym daszkiem. Z ocalałych skrawków kroniki parafii Rybno pozostały skąpe wzmianki o dawniejszych Proboszczach i wcześniejszych inwestycjach parafialnych. Ks. Józef Biakowski w r. 1887 zbudował plebanię. Ks. Antoni Żochowski budowniczy obecnego Kościoła 1806 r. Ks. Antoni Bortkiewicz urzędował 1877-1883 r. Ks. Grzegorz Grudziński 1883-1928 r. – wybudował obecną dzwonnicę, dwa boczne ołtarze, założył obecny cmentarz grzebalny, w 1879r. wybudował obecne budynki gospodarcze. W r. 1923 – obecną organistówkę. Zmarł w 1928 r. i pochowany w grobowcu dla Księży na miejscowym cmentarzu.

Ks. Tomasz Szymański 1928-1948r. w 1929r. pokrył polichromią wnętrze kościoła. W 1934r. pokrył dach Kościoła blachą ocynkowaną. W 1938 r. wybudował dom parafialny. W 1947r. założył elektryczność w Kościele i na plebanii. W 1967r. zmarł Proboszczem w Złakowie i tamże pochowany. Ks. Józef Jankowski obecny Proboszcz objął parafię Rybno w 1948r.

Ważniejsze inwestycje – wybudowano studnię przy plebanii, przeprowadzono elektryczność w domu parafialnym i w organistówce. W 1955r. powiększono i ogrodzono cmentarz grzebalny siatką na ławie betonowej i wybudowano studnię na cmentarzu grzebalnym. W 1956r. pokryto dach na plebanii blachą cynową . W 1958r. wybudowano parkan przy kościele z ciosanego kamienia i przykryto daszkiem betonowym, wybudowano komórki murowane dla służby kościelnej. W 1960r. zawieszono 3 dzwony spiżowe – fundacja małżonków Pietrzaków.

W 1965r. założono żelazne zawieszenia na dzwony w dzwonnicy, na miejsce drewnianego. W 1966r. przeprowadzono meliorację gruntów kościelnych i zagospodarowano łąkę parafialną.

Niniejszą kronikę parafii Rybno w ogólnych zarysach doprowadzono do 1967r.

Ks. Józef Jankowski

 

325176845 1267252653855472 8587357137951675783 n